Polica Dubova

Slovensko / English

Joanna Cieślar

Joanna Cieślar je diplomirala iz slovenistike in zaključila doktorski študij na Šlezijski univerzi v Katovicah. Raziskovalno se ukvarja predvsem s prevodi slovenske književnosti v poljščino, s kulturnimi vidiki prevodov in njihovo pragmatično razsežnostjo. Iz slovenščine prevaja razprave s področja prevodoslovja in literaturo.

www.policadubova.org © 2011