Polica Dubova

Slovensko / English

Slavo Šerc

Slavo Šerc (1959) je študiral slovenski jezik in primerjalno književnost z literarno teorijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 1984 se je študijsko izpolnjeval na Univerzi v Hamburgu. Na Univerzi v Regensburgu poučuje slovenski jezik, med leti 1986 in 1996 jo je poučeval tudi na Univerzi Ludwiga Maximiliana v Münchnu. Napisal je številne eseje, kolumne in različne prispevke o nemški književnosti v slovenskih revijah in časopisih, pa tudi za radio. Leta 1996 je objavil knjigo Nemška književnost danes, leta 2010 knjigo esejev In potem je padel zid. Prevaja predvsem sodobno nemško književnost in filozofijo.

www.policadubova.org © 2011