Polica Dubova

Slovensko / English

Monika Gawlak

Monika Gawlak je doktorica humanističnih znanosti, literarna zgodovinarka in slovenistka. Raziskuje slovensko književnost 20. stoletja in njene poljske prevode. Med drugim jo zanimajo vprašanja recepcije, kulturne pogojenosti prevoda in sociologije literature. Napisala je znanstveno monografijo z naslovom Świat poetycki Gregora Strnišy (Pesniški svet Gregorja Strniše, 2012). Objavlja literarnovedne in prevodoslovne razprave. Iz slovenščine prevaja literarna in znanstvena besedila. Organizirala je številne dogodke, namenjene promociji slovenske kulture na Poljskem. Zaposlena je na Šlezijski univerzi v Katovicah.

Soorganizirala je številne prireditve, ki promovirajo slovensko kulturo na Poljskem, mdr. Svetovne dni sodobne slovenske kulture, literarni večer z Miho Mazzinijem v Katovicah, Festival Zlati čoln, Dnevi slovenske urbane kulture. Trenutno ureja poljsko izdajo zbirke kratkih zgodb Polone Glavan in slovensko tematsko številko revije mladih slavistov Noviny Slawia s podnaslovom Slovenci o Slovencih in drugih narodih. Letos bo izšla njena knjiga z naslovom Poetični svet Gregorja Strniše.

www.policadubova.org © 2011