Polica Dubova

Slovensko / English

Cvetka Hedžet Tóth

Cvetka Hedžet Tóth je redna profesorica za ontologijo in metafiziko, kjer omenjene predmete predava na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Bila je predstojnica katedre za sistematsko filozofijo. Področja njenega širšega znanstvenoraziskovalnega in predavateljskega delovanja so ontologija, metafizika, etika in aksiologija. Predava in strokovno sodeluje s Hebrew University v Izraelu, z Univerzo Regensburg in Univerzo München v Nemčiji.

www.policadubova.org © 2011