Polica Dubova

Slovensko / English

Darja Pavlič

foto Bogdan Macarol

Iztok Osojnik: Spodnie na niebie (spremna beseda) 

www.policadubova.org © 2011