Polica Dubova

Slovensko / English

Jure Detela

Jure Detela (1951–1992) je slovenski pesnik, pisatelj in esejist. Bil je briljanten poznavalec umetnostne zgodovine in likovni kritik. V 70. letih je bil aktivni soudeleženec različnih avantgardnih gibanj. Leta 1979 je skupaj z Iztokom Osojnikom in Iztokom Saksido zasnoval Podrealistični manifest. Izdal je pesniški zbirki Zemljevidi (1978) in Mah in srebro (1985) ter roman Pod strašnimi očmi pontonskih mostov (1988). Bil je vizionar in neustrašen borec za pravico do življenja vseh živih bitij. Živel in ustvarjal je v Ljubljani.

foto iz arhiva Andreja Detele

Jure Detela: Mech i srebro

www.policadubova.org © 2011