Polica Dubova

Slovensko / English

Martin Machovec

Dr. Martin Machovec je urednik, literarni kritik, prevajalec in predavatelj na Univerzi Jana Amosa Komenskega in Karlovi univerzi v Pragi. Pri svojem uredniškem delu sistematično skrbi za večjo dostopnost samizdatskih del javnosti (mdr. tudi opusa Egona Bondyja), je avtor vrste študij in slovarskih gesel s področja samizdatske literature. Prevaja iz angleščine, v njegovem prevodu je v češčini mdr. izšlo delo Allena Ginsberga in Johna Fowlesa. 

www.policadubova.org © 2011