Odmevi resničnosti

Projekt s področja literarnega prevajanja, ki ga je društvo v letih 2015–2017 izvedlo s podporo programa Evropske unije Ustvarjalna Evropa.

Založba KUD Police Dubove je bila leta 2015 ena izmed 58 založb, ki jih je Evropska unija podprla v okviru programa Ustvarjalna Evropa. S tem je društvo še drugič uspešno pridobilo sredstva na tem evropskem razpisu.

O projektu

Odmevi resničnosti

Sodobni filozofi, družboslovci in umetniki so že večkrat prikazali, da realnosti ni mogoče obravnavati kot dokončen, enkraten in splošno veljaven pojav z monokavzalno logiko. Nasprotno, večplasten fenomen realnosti, ki je hkrati zelo specifičen in vselej vezan na kontekst, se vedno reprezentira glede na opazovalca, tj. v skladu z njegovo perspektivo in dojemanjem. Projekt Odmevi resničnosti je nastal na podlagi tovrstnih multikulturnih premišljanj in pomislekov, ki so sprožili potrebo po vnovičnem pretresu kulturnih vzorcev in navad v postsocialističnem, postnacionalističnem in multikulturnem svetu. Namen projekta je sopostaviti različne družbene identitete (manjšine, migrante, begunce, ženske, lezbijke in homoseksualce, diaspore, subkulturne skupine), kot so prikazane v literarnih pripovednih tokovih, in na novo premisliti povezave med kompleksnimi realnostmi različnih družbenih okolij in njihovimi številnimi, pogosto zelo raznolikimi načini reprezentacije teh vsebin. Naslov projekta torej poudarja povezavo med družbeno reprezentacijo (resničnost) in osebno reprezentacijo (odmev).

V okviru projekta bomo prevedli sedem knjig iz poljščine, češčine, nemščine in angleščine. Pri izbiri del smo upoštevali avtoričino oz. avtorjevo občutljivost za to problematiko in zmožnost, da v literarnem jeziku pretanjeno pojasni prelom med paradigmo (mentaliteto) starega in novega sveta. Vsi avtorji in avtorice se ukvarjajo z mehanizmi memorije oz. spominjanja, nekateri pa tudi s strategijami družbene pozabe ali osebne amnezije. Na samosvoj način obravnavajo konstrukcije literarnih likov iz preteklosti ali njihove projekcije v prihodnost, pri čemer se ne oklepajo anahronističnih diskurzivnih strategij in normativnega pogleda na svet, temveč znajo izvirno ubesediti vsa protislovja današnjega sveta, tveganih menjav identitet, nomadskega načina življenja in kulturne raznolikosti. Z izbranimi knjigami ponujamo literarna in družbena orodja za poglobljen premislek o realnostih in njihovih reprezentacijah.

Seznam prevedenih del

V okviru projekta smo zasnovali tri bralne klube, ki jih vodi dr. Iztok Osojnik: Knjiga spregovori v Knjižnici Prežihov Voranc v Ljubljani (Mestna knjižnica Ljubljana), Literarne čajanke na I. gimnaziji v Celju in Beremo z dr. Iztokom Osojnikom v Knjižnici Ivančna Gorica (Mestna knjižnica Grosuplje).

Sofinancira program Evropske unije Ustvarjalna Evropa.

Sadovi dela, požeti po zaključku projekta

Slovenska objava zgodovinskega romana Jakobove bukve v prevodu Jane Unuk je bila druga tujejezična izdaja te knjige na svetu.

Za prevod Zgodovine svetlobe češkega pisatelja Jana Němca je stanovsko Društvo slovenskih književnih prevajalcev leta 2018 Tatjani Jamnik podelilo Sovretovo nagrado, najvišje prevajalsko priznanje v Sloveniji.

Poljska pisateljica Olga Tokarczuk je leta 2018 za svoje delo prejela Bookerjevo nagrado in leta 2019 Nobelovo nagrado za književnost.

Se vam zdi prispevek zanimiv?

Ocenite ga s klikom na zvezdice!

Ker se vam prispevek zdi zanimiv …

Sledite nam na družabnih omrežjih!

Žal nam je, da se vam prispevek ne zdi zanimiv.

Z vašo pomočjo ga lahko izboljšamo!

Kako bi lahko prispevek izboljšali?

KUD Police Dubove