Seminar za moderatorje bralnih klubov

Seminar za lektorje slovenščine na tujih univerzah (CSDTJ STU)
petek, 22. decembra 2023, ob 12.00–14.00
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Seminar je namenjen učiteljem slovenščine kot drugega/tujega jezika, ki bi radi obogatili učni program z bralnim klubom, v okviru katerega študentje prebirajo knjige in se nato o njih sproščeno pogovarjajo v skupinskem pogovoru.

Udeleženci pred seminarjem prejmejo učno gradivo – kratko zgodbo in povezave na strokovne članke, da jih preberejo in o njih premišljajo.

Prvi del seminarja bo potekal v obliki bralnega kluba (pogovor o kratki zgodbi), drugi del pa bo namenjen razpravi o naravi bralnega kluba in vlogi moderatorja.

Mentorja

  • dr. Iztok Osojnik – literarni komparativist, pesnik, pisatelj in književni prevajalec
  • Tatjana Jamnik – profesorica slovenščine, književna prevajalka, urednica in založnica

Program

1. Bralni klub

2. Pogovor o bralnih klubih in moderatorjevi vlogi

  • Značilnosti obravnave besedila na bralnem klubu (v primerjavi s poukom)
  • Vloga moderatorja bralnega kluba (v primerjavi z vlogo učitelja)
  • Doživljanje in opazovanje
  • Bralni klub kot primer nehierarhične skupnosti in konstruktivne komunikacije

Koristne povezave

Organizator: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezikSlovenščina na tujih univerzah, v sodelovanju s KUD Police Dubove

Si želite seminarja v živo?

Ni problema, pridemo k vam 🙂

Kontakt

Tatjana Jamnik | drustvo@policadubova.org | www.policadubova.org | www.samozalozba.si

Se vam zdi prispevek zanimiv?

Ocenite ga s klikom na zvezdice!

Ker se vam prispevek zdi zanimiv …

Sledite nam na družabnih omrežjih!

Žal nam je, da se vam prispevek ne zdi zanimiv.

Z vašo pomočjo ga lahko izboljšamo!

Kako bi lahko prispevek izboljšali?

KUD Police Dubove