Alenka Jensterle-Doležal

Alenka Jensterle-Doležal

Alenka Jensterle-Doležal (1959) je pesnica in pisateljica, esejistka in literarna znanstvenica. Kot docentka za slovensko in slovanske književnosti predava na Katedri za južnoslovanske in balkanistične študije Filozofske fakultete Karlove univerze v Pragi. Nekaj let je delala kot lektorica slovenščine po različnih fakultetah po svetu (v Pragi, Krakovu, New Yorku in Nottinghamu), štiri leta je bila tudi raziskovalka na Slovanskem inštitutu v Pragi.

Doslej je izdala tri znanstvene monografije: Mit o Antigoni v zahodno- in južnoslovanskih dramatikah sredi 20. stoletja (2004), V krogu mitov: O ženski in smrti v slovenski književnosti (2008) in Poglavja iz slovenske moderne (2014). Objavlja tudi znanstvene članke in razprave v kolektivnih monografijah, zbornikih in strokovnih revijah na Češkem, v Sloveniji in drugod po svetu. Je tudi urednica dveh zbornikov in dveh kolektivnih monografij.

Izdala je pet pesniških zbirk – Juditin most (1990), Pokrajine začetka (1994), Přeludy (1996), Zapiski za S. G. (2006), Pesmi v snegu (2012) – ter dva romana, Temno mesto (1993) in Pomen hiše (2015). Prevodi njenih ciklov pesmi in odlomkov romanov so bili objavljeni v različnih jezikih, mdr. v češčini, slovaščini, hrvaščini, angleščini, poljščini in madžarščini.

Knjige

KUD Police Dubove