Alojzija Zupan Sosič

Alojzija Zupan Sosič

Alojzija Zupan Sosič je redna profesorica za slovensko književnost na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Objavila je knjige in razprave v slovenščini in drugih jezikih ter uredila več antologij in zbornikov simpozijev, seminarjev in znanstvenih konferenc. Je tudi soavtorica srednješolskih učbenikov in znanstvenih monografij.  Objavila je štiri samostojne znanstvene monografije, med katerimi je doživela največ odmeva Teorija pripovedi (2017). Predsedovala je žirijam za različne literarne nagrade; trenutno je podpredsednica upravnega odbora za Cankarjevo nagrado. Vodila je projekt z naslovom Drugi v slovenski in bosanski književnosti in sodelovala v različnih projektih; šest let je bila predsednica programa STU (v okviru Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik na Filozofski fakulteti), dve leti predstojnica oddelka, eno leto predsednica maturitetne komisije, trenutno pa je članica uredniških odborov dveh mednarodnih revij. Kot gostujoča profesorica je predavala na številnih univerzah izven domovine: Argentini, Avstriji, Belgiji, BIH, Bolgariji, Braziliji, Hrvaški, Italiji, Litvi, Kostariki, Kubi, Poljski, Portugalski, Rusiji, Slovaški, Srbiji, Španiji, Ukrajini in ZDA. Področja njenega znanstvenega zanimanja so: sodobna slovenska pripoved, predvsem najnovejši slovenski roman, slovenska ljubezenska poezija, literatura žensk, spolna identiteta, teorija pripovedi in literarna interpretacija.

KUD Police Dubove