Cvetka Hedžet Tóth

Cvetka Hedžet Tóth

Cvetka Hedžet Tóth (1948–2020) je predavala ontologijo in metafiziko na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je delovala tudi kot predstojnica katedre za sistematsko filozofijo in senatorka fakultete. Raziskovalno se je ukvarjala zlasti z ontologijo, metafiziko, utopistiko, etiko in aksiologijo. Strokovno je sodelovala s Hebrejsko univerzo v Izraelu ter z Univerzo Regensburg in Univerzo München v Nemčiji.

„Etika je kot most od jaz k ti, od človeka do človeka, in kar je na ravni medčloveškosti prijateljstvo, to se na širši družbeni ravni med ljudmi imenuje solidarnost. Če želi politika s svojimi institucijami delovati etično, mora imeti vgrajene vse najfinejše mehanizme solidarnosti. Zato nima smisla več govoriti o krizi vrednot in se zatekati v ideologijo človekovih pravic, kajti oboje je lahko samo nepotrebno prelaganje in odrivanje problemov, rečeno na kratko: pravičniška hinavščina. K pravičnosti spada še kakšna porcija zmožnosti negovanja prijateljstva… Torej: vi, ki lahko vplivate kot zdajšnji politiki, da bodo ljudje prijazni, boste zdržali? Tako vas sprašujemo mi sedemdesetletniki, ki smo nekoč leta 1968 jurišali na nebo, ker smo želeli svet in razmere v njem spremeniti v prav vsakem kotičku sveta v prijazno domovanje za vsakega človeka za vse ljudi. Nikomur od nas ni žal.“
(Iz zbornika 1968: Čas upora, upanja in domišljije)

Spremna beseda

KUD Police Dubove