Đurđa Strsoglavec

Đurđa Strsoglavec, foto: Eva Catrinescu

Đurđa Strsoglavec predavateljica južnoslovanskih književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in prevajalka iz južnoslovanskih jezikov.

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani l. 1994 diplomirala na smereh Hrvaški, srbski in makedonski jezik s književnostmi (A) ter Slovenski jezik in književnost (B), l. 1998 magistrirala, l. 2001 doktorirala.

Od l. 1996 je zaposlena na Filozofski fakulteti UL, kjer predava južnoslovanske književnosti in prevajanje v slovenščino. Med drugim se ukvarja s prevladujočimi literarnimi modeli v sodobnih južnoslovanskih nacionalnih književnostih, s prevajanjem iz južnoslovanskih jezikov in s slovenščino kot drugim/tujim jezikom.

Članica DSKP, v obdobju 2014–2020 predsednica UO DSKP, članica žirije Vilenica (pri DSP), glavna in odgovorna urednica revije Hieronymus, članica uredništev revij Philological studies, Slavica tergestina in Slavistična revija ter zbirke Slavica Slovenica, v obdobju 2011–2019 glavna in odgovorna urednica revije Jezik in slovstvo.

L. 2006 in 2009 nominirana za Lirikonov zlat (poezija Borisa Dežulovića in Renata Baretića), l. 2019 prejela nagrado Srbskega centra PEN za prevode iz srbščine.

Vodenje prevajalskih delavnic pri Javnem skladu za ljubiteljske dejavnosti RS, Društvu slovenskih književnih prevajalcev, JAK RS, Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu, Filološki fakulteti Univerze sv. Cirila in Metoda v Skopju; javni nastopi in branja pri založbah Modrijan, Mladinska knjiga, Cankarjeva založba, Družba Piano, Beletrina, festivalu Pričigin (Split), Mestu žensk; organizacija literarnih večerov in pogovorov pri Društvu slovenskih književnih prevajalcev, Društvu slovenskih pisateljev, Slovenskem centru PEN, FF UL, založbi Modrijan; objavljanje prispevkov v Pobliskih v prevode (Bukla), monografskih prevodnih izdajah, domačih in tujih znanstvenih revijah.

Foto: Eva Catrinescu

FollowSpletne strani

KUD Police Dubove