Eva D. Bahovec

Eva D. Bahovec

Eva D. Bahovec (1951) je doktorica filozofskih znanosti in ima naziv docentke za epistemologijo in strukturalizem. Zaposlena je kot raziskovalka in predavateljica na Centru za ženske študije pri Pedagoškem inštitutu, ISH – Fakulteti za podiplomski humanistični študij in Filozofski fakulteti v Ljubljani. Je avtorica knjige Kopernik, Darwin, Freud (1990) in soavtorica raznih drugih publikacij, objavljenih pri nas in v tujini; od leta 1995 naprej je urednica revije za ženske študije in feministično teorijo Delta (1995–), ki je leta 1997 dobila nagrado »Zlata ptica«.

Spremna beseda

KUD Police Dubove