Jana Unuk

Jana Unuk

Jana Unuk (1959) je slovenska prevajalka in urednica. Študirala je slovenščino in angleščino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Opravljala je mdr. poklic lektorice slovenščine, urednice, lektorice in korektorice, od 1996 samostojne književne prevajalke. Je članica DSKP in žirije Vilenice, prejemnica Sovretove nagrade (2006).

V slovenščino je iz poljščine prevajala poezijo C. Miłosza, W. Szymborske, A. Świrszczyńske, T. Różewicza, Z. Herberta, A. Wata, J. Hartwig, M. B. Kielar, E. Sonnenberg, A. Zagajewskega, B. Keff, W. Grzegorzewske, A. Augustyniak, E. Tkaczyszyna Dyckega, P. Huelleja, H. Grynberga; prozo B. Schulza, O. Tokarczuk, J. Bator, M. Tulli, P. Huelleja, A. Stasiuka, S. Chwina, I. Karpowicza, I. Ostachowicza, J. Dehnela, M. Łozińskega, W. Gombrowicza, I. Fink, H. Krall, G. Herlinga Grudzińskega, A. Szczypiorskega, M. Szczygła, J. Stryjkowskega, M. Pankowskega, K. Varge, M. Rejmer, K. Malanowske, S. Chutnik, Z. Szczerka, M. Sieniewicza, W. Grzegorzewske, P. Pustkowiak, Z. Papużanke in J. Lech; eseje C. Miłosza, Z. Herberta, L. Kołakowskega, S. I. Witkiewicza, J. Kotta. Iz angleščine V. Woolf, I. B. Singerja, B. Bettelheima in E. Goffmana, iz bosanščine: D. Karahasana, F. Duraković, N. Ibrišimovića, S. Fetahagića in Z. Lešića, iz srbščine: F. Davida, V. Stevanovića, K. Mićevića, D. Ilića. Prevaja tudi knjige za otroke in mladino, med njimi pet avtorskih izborov ljudskih pravljic ter dela S. Plath, H. Loftinga, A. Bahdaja, A. Onichimowske in J. Papuzińske.

Knjižni prevodi

KUD Police Dubove