Jelka Kernev Štrajn

Jelka Kernev Štrajn

Mag. Jelka Kernev Štrajn je literarna komparativistka, kritičarka in prevajalka humanistične literature (de Man, Bourdieu, Lacan, Laclau, Lefort, Foucault, Mme de Stäel, Malabou, Deleuze itn.) Do leta 2016 je skoraj poldrugo desetletje redno spremljala sodobno slovensko književnost, zlasti poezijo, in jo ocenjevala v književni prilogi časnika Delo. Članke objavlja v strokovnih in literarnih revijah ter zbornikih. Je avtorica kritik, recenzij, spremnih besed in razprav s področja naratologije, feministične teorije, animalistike, teorije tropov in ekokritike.

Leta 2009 je pri ZRC SAZU objavila monografijo z naslovom Renesansa alegorije: alegorija, simbol, fragment. Je soavtorica in sourednica knjige Ecology through poetry, ki je leta 2013 izšla v Kalkuti. Julija 2019 je sodelovala na mednarodnem simpoziju v okviru ICA (International Congress of Aesthetics) z razpravo Ekokritika kot subverzivna estetika, ki je objavljena v reviji Art and Media. Trenutno se posveča problematiki reprezentacije živali v književnosti.

Skupaj z Markom Juvanom je uredila tematsko številko Primerjalne književnosti (2006), posvečeno teoretsko-literarnim hibridom. Leta 2010 je sodelovala na simpoziju ob izidu slovenskega prevoda zbranih spisov Dionizija Areopagita in na mednarodnem simpoziju, posvečenem slovenski avtobiografiji. Marca 2011 je sodelovala na mednarodnem simpoziju (Kosovel in) politična resnica poezije, marca 2012 je vodila mednarodni simpozij Ekologija skozi poezijo (Jureta Detele), ter uredila zbornik na to temo (Ecology Through Poetry, Delhi: Sampark, 2013). Maja 2013 je soorganizirala mednarodni simpozij Koncepti realnosti skozi eksperimentalno poezijo.

KUD Police Dubove