Jure Detela

Jure Detela, foto arhiv Andreja Detele

Jure Detela (1951–1992) je slovenski pesnik, pisatelj in esejist. Bil je briljanten poznavalec umetnostne zgodovine in likovni kritik. V 70. letih je bil aktivni soudeleženec različnih avantgardnih gibanj. Leta 1979 je skupaj z Iztokom Osojnikom in Iztokom Saksido zasnoval Podrealistični manifest. Izdal je pesniški zbirki Zemljevidi (1978) in Mah in srebro (1985) ter roman Pod strašnimi očmi pontonskih mostov (1988). Bil je vizionar in neustrašen borec za pravico do življenja vseh živih bitij. Živel in ustvarjal je v Ljubljani.

Leta 2014 je izšel poljski prevod pesniške zbirke Mah in srebro (Mech i srebro, prev. Karolina Bucka Kustec).

KUD Police Dubove