Ksenija Medved

Ksenija Medved

Ksenija Medved je diplomirana bibliotekarka specialistka in učiteljica slovenskega jezika (diplomski nalogi s področja bibliopedagogike in knjižničarske etike). Ima 10 let novinarskih in uredniških izkušenj (Delo Revije, članica uredniškega odbora Revije Spletka). Zatem je 35 let delala v knjižničarstvu, mdr. je bila 7 let v uredniškem odboru Mednarodnega knjižnega kviza v Pionirski knjižnici, 20 let v sekciji za splošne knjižnice (trikrat glavna organizatorica literarnih zbornikov in zaključnih prireditev) in se udeleževala domačih in mednarodnih konferenc. Zadnjih 25 let je bila vodja knjižnice v Ivančni Gorici (ki jo je pripeljala do novogradnje), v okviru katere je v krajevnem in vseslovenskem merilu organizirala številne knjižničarske, knjižnične, literarne in kulturne dogodke, mdr. je bila idejni pobudnik Jurčičevega leta in vodja projekta Srečava se v knjižnici (z literarnimi, glasbeno-poetičnimi in slikarsko-literarnimi večeri za mlade). Za svoje delo je prejela dve občinski nagradi. Je članica Zavezništva za dvig ravni bralne kulture in kulture pogovora. Vodi tri bralne klube, po vsej Sloveniji predava o modelih knjižne in knjižnične vzgoje ter o pasteh digitalnih zaslonov, poleg tega pa izvaja tudi delavnice za ustanavljanje bralnih klubov. Svoja knjižna priporočila objavlja na portalu Dobreknjige.si. Piše tudi didaktično-literarne slikanice za otroke – doslej jih je izdala 7, nazadnje Kako sta Basko in Violeta dobila krila (2021).

Knjige

KUD Police Dubove