Ksenija Medved

Ksenija Medved

Ksenija Medved je dipl. bibliotekar specialist in učiteljica slovenskega jezika. Že 35 let dela v knjižničarstvu, poleg tega ima 10 let novinarskih izkušenj. Je vodja Knjižnice Ivančna Gorica, organizatorica in promotorka literarnih in kulturnih dogodkov v krajevnem in vseslovenskem merilu, vodi dva bralna kluba, je aktivistka za ustanavljanje bralnih klubov in članica Zavezništva za dvig ravni bralne kulture. Knjižna priporočila vnaša na portal Dobreknjige.si.

Books by Ksenija Medved