Lučka Tancer

Lučka Tancer

Lučka Tancer je po študiju slovenistike delala kot lektorica in redaktorica pri različnih javnih občilih. Najprej je dragocene izkušnje pridobivala pri časniku Slovenec pod vodstvom takratnega vodje lektorske službe dr. Janeza Dularja, nato pa se je zaposlila pri Založbi Svobodna misel, kjer je pisala tudi članke in prevajala. Ob tem je nekaj časa lektorirala še različne slovenske revije (Naša žena, Europa Donna, Gradbenik itd.) in se podpisala pod lektoriranje večjega števila knjig – leposlovnih in v obdobju zaposlitve pri Založbi Svobodna misel predvsem takih z zgodovinsko tematiko. Zaljubljena v besedo rada tudi sama besedno ustvarja.

KUD Police Dubove