Maja Kovač

Maja Kovač, foto Kristýna Vojtíšková

Maja Kovač je profesorica slovenščine, južnoslavistka in kulturna antropologinja. Pesniški opus Danice Ručigaj je obravnavala v okviru diplomske naloge, ki je nastala pod mentorstvom dr. Namite Subiotto. Delo je bilo nato uvrščeno v monografijo Danica Ručigaj i kniževnata kritika (2021, ur. Sveto Stamenov in Iskra Čoloviḱ) in deležno medijske pozornosti. Je urednica študentske slavistične revije Perun, koordinatorka Prevajalske vaje pri Študentski sekciji Slavističnega društva in sourednica publikacije Južnoslovanski večer: zbrane razprave 2018–2020, ki je nastala na podlagi cikla pogovorov s sogovorniki iz Slovenije in tujine. Ukvarja se s poučevanjem, lektoriranjem in prevajanjem.

Foto: Raisa Šeho

Knjižni prevodi

KUD Police Dubove