Namita Subiotto

Namita Subiotto

Namita Subiotto (1972) je profesorica makedonskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ukvarja se tudi s prevajanjem makedonskega in bolgarskega leposlovja. Za prevajalsko delo je leta 2014 prejela priznanje Lirikonov zlat za vrhunske revijalne prevode poezije iz makedonščine in bolgarščine, leta 2009 pa diplomo Bolgarske akademije znanosti in umetnosti za prevode bolgarskih literarnih del v slovenščino in medaljo Blaže Koneski Makedonske akademije znanosti in umetnosti za afirmacijo makedonske književnosti v tujini.

Knjižni prevodi