Namita Subiotto

Namita Subiotto

Namita Subiotto (1972) je profesorica makedonskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Diplomirala je iz hrvaškega, srbskega in makedonskega jezika in književnosti ter iz primerjalnega slovanskega jezikoslovja, leta 2001 magistrirala z delom Tokovi literarne kritike, zgodovine in teorije v odnosu do literarnih besedil beograjskega nadrealizma in leta 2004 doktorirala s tezo Lingvostilistične posebnosti v prozi Taška Georgievskega. Ukvarja se s kontrastivnim proučevanjem slovenskega in makedonskega sodobnega knjižnega jezika, z raziskovanjem slovensko-makedonskih literarnih in kulturnih stikov ter makedonske književnosti, predvsem sodobnih tokov.

Ukvarja se tudi s književnim prevajanjem iz južnoslovanskih jezikov, predvsem iz makedonščine in bolgarščine. Za prevajalsko delo je leta 2014 prejela priznanje Lirikonov zlat za vrhunske revijalne prevode poezije iz makedonščine in bolgarščine, leta 2009 pa diplomo Bolgarske akademije znanosti in umetnosti za prevode bolgarskih literarnih del v slovenščino in medaljo Blaže Koneski Makedonske akademije znanosti in umetnosti za afirmacijo makedonske književnosti v tujini.

Knjižni prevodi

KUD Police Dubove