Vprašanje krivde

Karl Jaspers: Vprašanje krivde, prev. Martina Soldo

Humanizem in humanost pomenita vznik človeka v smislu priznavanja človeškega dostojanstva v vsakem človeku.

Nietzsche

Gilles Deleuze: Nietzsche, prev. Jelka Kernev Štrajn, spremna beseda: Eva D. Bahovec

Prav knjiga o Nietzcheju med drugim dokazuje, da je življenje filozofov lahko nekaj nadvse zanimivega.