Srečko Kosovel: Kalejdoskop

Srečko Kosovel: Kalejdoskop: Izbrane pesmi/Wiersze wybrane, v poljščino prev. Karolina Bucka Kustec, spremna beseda Iztok Osojnik in Bożena Tokarz

Z obširnim izborom, ki so ga pripravili prevajalka, Iztok Osojnik in Bożena Tokarz, se bo Kosovel, kot upamo, v slovensko in poljsko kolektivno zavest vtisnil kot inovativen pesnik, ki je pomembno sooblikoval podobo svetovne poezije.

Claribel Alegría: Več kakor zloščen kamen

Claribel Alegría: Več kakor zloščen kamen, prev. Taja Kramberger

Pesnica ni samozadostna in nima nobene želje biti edina, ravno nasprotno, drugim ljudem nemalokrat prepusti glas, da bi se slišalo tudi tiste, katerih jezik je nem ali ki so izključeni iz družbe.

Iztok Osojnik: Kosovel in sedem palčkov

Iztok Osojnik: Kosovel in sedem palčkov, spremna beseda: Taja Kramberger

Ta poezija, ki obira sadeže z vseh dreves vednosti tega sveta in si v tej svobodi razen ethosa ne dovoli omejevanja, si jemlje za svoje spoznavno orodje duhovitost.

Iztok Osojnik: Kosovel und die sieben Zwerge

Iztok Osojnik: Kosovel und die sieben Zwerge, prev. Klaus Detlef Olof

Tu so vsa ta vlomljena vrata v neznano, tu je polno življenje, poetični življenjepis, ki izdaja intimne stvari, rane, resignacijo; tu je politični človek, ki se brezpogojno bojuje, tu je svobodni, samostojno opredeljeni človek, in vanj si se, prevajalec, potopil globlje, kot bi si mogel zamisliti, ko si vzel prvikrat v roke drobno knjižico.

Prevajalske stopinje

Prevajalske stopinje, zbornik prevodov študentskega prevajalskega natečaja

Dela številnih vidnih čeških avtorjev, ki so ustvarjali od začetka 20. pa vse do 21. stoletja, npr. Fráňe Šrámka, Jakuba Demla ali Bohumile Grögrove, so v tem zborniku prvič objavljena v slovenščini.

KUD Police Dubove