Gilles Deleuze: Nietzsche

Gilles Deleuze: Nietzsche, prev. Jelka Kernev Štrajn, spremna beseda: Eva D. BahovecGilles Deleuze
Nietzsche
Prevedla Jelka Kernev Štrajn, spremna beseda: Eva D. Bahovec
Št. strani: 152
Založba: KUD Police Dubove
Leto izdaje: 2014
Zbirka: Uvid #3
ISBN 978-961-93732-0-0
Zvrst:
Cena: 19,90 € | Cena s popustom: 14,90 € | Cena Knjige sveta: 11,94 €
Kupi

Prav knjiga o Nietzcheju med drugim dokazuje, da je življenje filozofov lahko nekaj nadvse zanimivega.

Nove zahteve, ki so se izoblikovale v študentskem gibanju leta 1968 na raznih koncih Evrope, so v Parizu privedle do ustanovitve nove vincennske univerze, na kateri je vse življenje predaval Gilles Deleuze. Poučevati filozofijo: to je bil Deleuzov poklic, tu se je počutil doma, tako je lahko ustvarjal svoje glavne koncepte. Toda zgodovina filozofije je za Deleuza Ojdipov kompleks filozofije, iz katerega moramo poiskati kar najkrajšo bežiščinico. Zato mora biti pot iz ojdipskih dram podpisana z nekim privilegiranim imenom: Friedrich Nietzsche. To je bil Deleuzov veliki pobeg: Nietzschejeva nova podoba misli, usmerjena proti Kantu, proti Heglu, proti domala vsej zgodovini filozofije, a tudi zgodovini civilizacije kot take. Filozofija je kreacija konceptov in prav Nietzsche je Deleuzu to najprej in najbolje omogočil. Prav iz njegovega večnega vračanja je ustvaril nov koncept ponavljanja, vpet v razliko kot novo filozofsko vprašanje-problem in hkrati v tradicionalno kategorijo naključja. Tako je Deleuze privedel do pojma Mallarméjev verz in skupni moto generacije filozofov in nefilozofov: Met kocke ne bo nikoli odpravil naključja. Deleuzova filozofija je prav zato filozofija najkrajše sence – udarec s palico, med prijatelji, točno opoldan.

Francoski filozof Gilles Deleuze (1925–1995) je eden izmed utemeljiteljev tako imenovane filozofije imanence, filozofske smeri, kamor sodijo – če se omejimo na francosko področje in omenimo samo nekaj najbolj znanih imen – tudi Alain Badiou, Jacques Rancière in Jacques Derrida. Čeprav je umrl že pred iztekom dvajsetega stoletja, je vpliv njegove misli dobil polet in neobvladljive razsežnosti prav v enaindvajsetem stoletju. Zato je, sicer že kar prevečkrat ponovljena ugotovitev, da bo enaindvajseto stoletje zagotovo deleuzovsko, vsekakor utemeljena, saj je njegov opus postal in še zmeraj postaja pomemben sestavni del akademskih humanističnih kurikulumov po vsem svetu.

Deleuze se je rodil v Parizu, kjer je obiskoval gimnazijo Carnot in diplomiral na Sorboni. Nekaj časa poučeval filozofijo na nekaterih gimnazijah po Franciji, bil sodelavec v Centre national de la recherche scientifique, za tem nekaj let profesor na univerzi v Lyonu, od leta 1969 do upokojitve leta 1987 pa je predaval na pariški univerzi Paris VIII v Vincennes-St.-Denisu, na šoli, v katero so bile tedaj uprte vse oči teoretsko zvedavega dela svetovne javnosti. V prelomnem letu 1968 se je seznanil s Felixem Guattarijem (roj. 1930), ki ni bil le filozof, ampak tudi psihoterapevt na Clinique de la Borde, ustanovi, znani po uvajanju antipsihiatričnih metod, razvitih pod vplivom Lacanove teorije. Plod njunega intenzivnega sodelovanja so poleg esejev štiri teoretske monografije: Anti-Oedipe: Capitalisme et schisophrénie (1972; Anti-Ojdip: kapitalizem in shizofrenija), katere drugi del z naslovom Milles plateaux: Capitalisme et schisophrénie (Tisoč platojev: kapitalizem in shizofrenija, 2) sta izdala šele leta 1980; Kafka: Pour une littérature mineure (1975; Kafka: za manjšinsko književnost, 1995) in knjigo z naslovom Qu’est-ce que la philosophie? (1991; slov. prevod: Kaj je filozofija?, 1999).

Glavno značilnost teh v soavtorstvu nastalih besedil je mogoče aplicirati tudi na vrsto tistih del, ki jih podpisuje Deleuze sam: Logique du sens (1969; Logika smisla, 1998), Différence et répétition (1968; Razlika in ponavljanje, 2011), Spinoza (1981), Foucault (1986), Le pli (1988; Guba, 2009), Proust et les signes (1970; Proust in znaki, 2012), L'image mouvement (1983), Limage temps (1985), Critique et clinique, (1993; Kritika in klinika, 2010) in vrsta drugih.

V razvejano tematiko teh knjig se na tem mestu ni mogoče spuščati; zadostuje če rečemo, da je Deleuze v svojih delih skozi obravnavo zgodovine filozofije, literature in filma vpeljal in utemeljil nekaj še vedno aktualnih, pravzaprav čedalje aktualnejših filozofskih konceptov, kot so ponavljanje, razlika, postajanje, manjšinska književnost, rizom, nomadstvo, želeči stroj, deteritorializacija itn. Razvil jih je ob nekaterih osebnostih iz zgodovine filozofije, med katerimi so ga najbolj zanimali Spinoza, Leibniz, Kant in Nietzsche, in ob nekaterih predstavnikih svetovne književnosti: Melville, Kafka, Proust, Artaud, Lewis Caroll, Mallarmé, Beckett itn.

Značilnost Deleuzovega teoretskega diskurza je stilna perspektiva, ki je ni moč nedvoumno razločiti od tematskih vprašanj njegovega opusa, kajti ta avtor pri pisanju ne uporablja znanih retoričnih postopkov za zapeljevanje in prepričevanje bralstva, pač pa proces ubeseditve razume kot specifično »igrivo naravnanost«, ki iz življenjskih anekdot dela aforizme, iz mišljenja pa ustvarja nove perspektive na življenje. Nobenega dvoma torej ni, da se je Deleuze mišljenja in tudi življenja učil pri nemškem filozofu Friedrichu Nietzcheju in mu zato posvetil kar dve monografiji: Nietzsche et philosophie (1962; slov. prev. Nietzsche in filozofija, 2011) in Nietzsche par Gilles Deleuze (1965; slov. prevod: Nietzsche, 2014). S tema in še drugimi mojstrsko izdelanimi portreti filozofov in umetnikov je nehote prepričljivo ovrgel svojo izjavo, navrženo v nekem intervjuju, da je življenje filozofa nekaj najmanj zanimivega pod soncem. Prav knjiga o Nietzcheju med drugim dokazuje, da je življenje filozofov lahko nekaj nadvse zanimivega, a le če gre pri tem – kot se je sam izrazil o Nietzschejevem življenju – za kompleksno enotnost: »korak za mišljenje, korak za življenje«.

Eva D. Bahovec

Mag. Jelka Kernev Štrajn je literarna komparativistka, kritičarka in prevajalka humanistične literature (de Man, Bourdieu, Lacan, Laclau, Lefort, Foucault, Mme de Stäel, Malabou, Deleuze itn.) Do leta 2016 je skoraj poldrugo desetletje redno spremljala sodobno slovensko književnost, zlasti poezijo, in jo ocenjevala v književni prilogi časnika Delo. Članke objavlja v strokovnih in literarnih revijah ter zbornikih. Je avtorica kritik, recenzij, spremnih besed in razprav s področja naratologije, feministične teorije, animalistike, teorije tropov in ekokritike.

Leta 2009 je pri ZRC SAZU objavila monografijo z naslovom Renesansa alegorije: alegorija, simbol, fragment. Je soavtorica in sourednica knjige Ecology through poetry, ki je leta 2013 izšla v Kalkuti. Julija 2019 je sodelovala na mednarodnem simpoziju v okviru ICA (International Congress of Aesthetics) z razpravo Ekokritika kot subverzivna estetika, ki je objavljena v reviji Art and Media. Trenutno se posveča problematiki reprezentacije živali v književnosti.

Skupaj z Markom Juvanom je uredila tematsko številko Primerjalne književnosti (2006), posvečeno teoretsko-literarnim hibridom. Leta 2010 je sodelovala na simpoziju ob izidu slovenskega prevoda zbranih spisov Dionizija Areopagita in na mednarodnem simpoziju, posvečenem slovenski avtobiografiji. Marca 2011 je sodelovala na mednarodnem simpoziju, posvečenem politični resnici poezije, marca 2012 je vodila mednarodni simpozij, posvečen ekokritiki in poeziji Jureta Detele, ter uredila zbornik na to temo (Ecology Through Poetry). Maja 2013 je soorganizirala mednarodni simpozij, posvečen eksperimentalni poeziji.

Prelistaj knjigo:

Recenzije


Druge knjige iz te knjižne zbirke

Se vam zdi prispevek zanimiv?

Ocenite ga s klikom na zvezdice!

Ker se vam prispevek zdi zanimiv …

Sledite nam na družabnih omrežjih!

Žal nam je, da se vam prispevek ne zdi zanimiv.

Z vašo pomočjo ga lahko izboljšamo!

Kako bi lahko prispevek izboljšali?

KUD Police Dubove