Vprašanje krivde

Karl Jaspers: Vprašanje krivde, prev. Martina Soldo

Humanizem in humanost pomenita vznik človeka v smislu priznavanja človeškega dostojanstva v vsakem človeku.

Nietzsche

Gilles Deleuze: Nietzsche, prev. Jelka Kernev Štrajn, spremna beseda: Eva D. Bahovec

Prav knjiga o Nietzcheju med drugim dokazuje, da je življenje filozofov lahko nekaj nadvse zanimivega.

Symposia

Iztok Osojnik: Symposia, spremna beseda: Darja Pavlič

„Poezija je ne samo generator biti in stroj za bralčevo doživetje, ampak tudi politično dejanje.“ — Darja Pavlič