Gilles Deleuze: Nietzsche

Gilles Deleuze: Nietzsche, prev. Jelka Kernev Štrajn, spremna beseda: Eva D. Bahovec

Prav knjiga o Nietzcheju med drugim dokazuje, da je življenje filozofov lahko nekaj nadvse zanimivega.

Iztok Osojnik: Symposia

Iztok Osojnik: Symposia, spremna beseda: Darja Pavlič

„Poezija je ne samo generator biti in stroj za bralčevo doživetje, ampak tudi politično dejanje.“ — Darja Pavlič

KUD Police Dubove