Srečko Kosovel: Kalejdoskop

Srečko Kosovel: Kalejdoskop: Izbrane pesmi/Wiersze wybrane, v poljščino prev. Karolina Bucka Kustec, spremna beseda Iztok Osojnik in Bożena Tokarz

Z obširnim izborom, ki so ga pripravili prevajalka, Iztok Osojnik in Bożena Tokarz, se bo Kosovel, kot upamo, v slovensko in poljsko kolektivno zavest vtisnil kot inovativen pesnik, ki je pomembno sooblikoval podobo svetovne poezije.

Iztok Osojnik: Kosovel und die sieben Zwerge

Iztok Osojnik: Kosovel und die sieben Zwerge, prev. Klaus Detlef Olof

Tu so vsa ta vlomljena vrata v neznano, tu je polno življenje, poetični življenjepis, ki izdaja intimne stvari, rane, resignacijo; tu je politični človek, ki se brezpogojno bojuje, tu je svobodni, samostojno opredeljeni človek, in vanj si se, prevajalec, potopil globlje, kot bi si mogel zamisliti, ko si vzel prvikrat v roke drobno knjižico.

Prevajalske stopinje

Prevajalske stopinje, zbornik prevodov študentskega prevajalskega natečaja

Dela številnih vidnih čeških avtorjev, ki so ustvarjali od začetka 20. pa vse do 21. stoletja, npr. Fráňe Šrámka, Jakuba Demla ali Bohumile Grögrove, so v tem zborniku prvič objavljena v slovenščini.

KUD Police Dubove